четвъртък 30, май 2024г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
16.11.2022г.

На 16 ноември 2022 г., Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, съгласно плана за дейността си за учебната 2022-2023 година, се включи в отбелязването на Международния ден на толерантността - с различни инициативи и мероприятия. Повече информация - в раздел "Новини" и в раздел "Галерия", както и на фейсбук страницата на училището

файл №1

01.07.2022г.

Отчитане на дейността на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2
01.07.2022г.

Доклад-анализ за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през учебната 2021/2022 година

файл №1

01.07.2022г.

Годишен отчет за дейността на комисията по професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2
29.06.2022г.

Материали от междуучилищна дейност за финализиране на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

файл №1
файл №2
файл №3