сряда 19, юни 2024г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаПрикачен файл
04.04.2022г.

Материали, представени на форум за обмяна на добри междуинституционални практики „По пътя към успеха – заедно“, организиран от Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ с. Селановци на 31.03.2022 г., в рамките на изпълнението на Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ по НП „Заедно за всяко дете“ през учебната 2021/2022 година

файл №1
файл №2
24.02.2022г.

Съгласно плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, на 24.02.2022 г. чрез MS Teams бе проведена онлайн кръгла маса с родители, на тема „Детската усмивка – гарант за устойчивост на изпълняваните образователни приоритети“

файл №1

21.02.2022г.

Презентация "Агресията в училище" от проведено на 21.02.2022 г. "Училище за родители" съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година

файл №1

18.02.2022г.

Драматизация на група за занимания по интереси "Арт мания" по разказа "Апостолът в премеждие" на Иван Вазов18.02.2022г.

Видео за Васил Левски на група за ЗИ "Арт мания"