© 2012-2024 ОУ "Христо Ботев"-с. Остров, община Оряхово, област Враца. Всички права запазени.
При използване на информацията от медии, позоваването на сайта на ОУ "Христо Ботев"-с. Остров е задължително!