четвъртък 07, декември 2023г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
13.09.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

Заповед №РД09–2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2024/2025 година

Райнли, Силвия