четвъртък 30, май 2024г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.08.2024г. 29.04.2024г. за сведение:

Календар на дейностите за учениците от 7. клас при записването за продължаване на обучението в 8. клас през учебната 2024/2025 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
28.06.2024г. 23.04.2024г. за сведение:

Календар на дейностите за държавния план-прием на регионално ниво за учебната 2024/2025 година

Маринска, Ненка
30.08.2024г. 12.04.2024г. за сведение:

Заповед №РД-06-286/10.04.2024 г. на Началника на Регионално управление на образованието - Враца - за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас за учeбната 2024/ 2025 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професинална подготовка в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

Маринска, Ненка
30.08.2024г. 27.02.2024г. за сведение:

Предложение за Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и в обединените училища в област Враца - за учебната 2024/2025 година

Маринска, Ненка
31.08.2024г. 08.12.2023г. за сведение:

Списъци със STEM професии и профили за реализиране на държавен план-прием в област Враца за учебната 2024/2025 година

Маринска, Ненка
13.09.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

Заповед №РД09–2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2024/2025 година

Райнли, Силвия