неделя 27, ноември 2022г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
11.09.2023г. 31.08.2022г. за сведение:

Заповед №РД09–4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2023/2024 година

Стоянов, Сашо