петък 24, март 2023г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.08.2023г. 15.03.2023г. за изпълнение:

Предстоящо актуализиране на сайт, представящ информация за Държавен план-прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
08.09.2023г. 07.12.2022г. за сведение:

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват ДПП в VIII клас, за учебната 2023/2024 година, брой ученици в VІІ клас за учебната 2022/2023 година и възможен брой паралелки в област Враца

Стоянов, Сашо
08.09.2023г. 06.12.2022г. за сведение:

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в xi клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища  

Тотова, Татяна
11.09.2023г. 30.11.2022г. за сведение:

Списък на STEM профили и професии за реализиране на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в област Враца

Стоянов, Сашо
11.09.2023г. 31.08.2022г. за сведение:

Заповед №РД09–4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2023/2024 година

Стоянов, Сашо