вторник 28, юни 2022г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.08.2022г. 29.04.2022г.

Видео за план-приема за учебната 2022/2023 година в Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2022г. 13.04.2022г. за сведение:

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас за учeбната 2022/ 2023 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професинална подготовка в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

Тотова, Татяна
31.08.2022г. 11.04.2022г. за сведение:

Държавен план-прием за училищата по изкуствата и училищата по култура, за учебната 2022/2023 година - Приложение към Заповед №РД09-194/17.03.2022 г. 

Тотова, Татяна
10.09.2022г. 09.03.2022г. за сведение:

График на дейностите по прием на ученици в 8. клас за учебаната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
31.08.2022г. 23.02.2022г. за сведение:

Фейсбук група за Държавен план-прием в образователни институции в област Враца за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
14.09.2022г. 25.11.2021г. за сведение:

Пътна карта на дейностите за планиране и утвърждаване на ДПП и на ДДПП на регионално ниво – област Враца за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
02.09.2022г. 12.11.2021г. за сведение:

Списък на STEM професиите и профилите в област Враца за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
02.09.2022г. 12.11.2021г. за сведение:

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
14.09.2022г. 31.08.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година 

инж. Костова, Елена