сряда 19, юни 2024г.
Прием след VII клас-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.08.2024г. 29.04.2024г. за сведение:

Календар на дейностите за учениците от 7. клас при записването за продължаване на обучението в 8. клас през учебната 2024/2025 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
28.06.2024г. 23.04.2024г. за сведение:

Календар на дейностите за държавния план-прием на регионално ниво за учебната 2024/2025 година

Маринска, Ненка
30.08.2024г. 12.04.2024г. за сведение:

Заповед №РД-06-286/10.04.2024 г. на Началника на Регионално управление на образованието - Враца - за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас за учeбната 2024/ 2025 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професинална подготовка в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

Маринска, Ненка
30.08.2024г. 27.02.2024г. за сведение:

Предложение за Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и в обединените училища в област Враца - за учебната 2024/2025 година

Маринска, Ненка
31.08.2024г. 08.12.2023г. за сведение:

Списъци със STEM професии и профили за реализиране на държавен план-прием в област Враца за учебната 2024/2025 година

Маринска, Ненка
13.09.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

Заповед №РД09–2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2024/2025 година

Райнли, Силвия
17.07.2023г. 12.07.2023г. за изпълнение:

На вниманието на учениците, завършили седми клас през учебната 2022/2023 година - визуализирано първо класиране за прием в 8. клас за следващата учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
16.08.2023г. 04.07.2023г. за сведение:

Ръководство за Online кандидатстване след 7. клас 2023

инж. Янчева - Ценкова, Гергана
11.09.2023г. 30.06.2023г. за сведение:

Списък на паралелките в неспециализираните държавни и общински училища в област Враца за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023 – 2024 година

инж. Янчева - Ценкова, Гергана
11.09.2023г. 30.06.2023г. за сведение:

Какво е е важно да се знае при подаване на документите за участие в класиранията за прием в VІІІ клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
14.09.2023г. 30.06.2023г. за сведение:

Кратък график на дейностите по приема на учениците в VIII клас за учебната 2023/2024 година

инж. Янчева - Ценкова, Гергана
14.09.2023г. 25.04.2023г. за сведение:

Заповед № РД09-891/24.04.2023 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя и допълва заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година

инж. Янчева - Ценкова, Гергана
08.09.2023г. 13.04.2023г. за сведение:

Заповед № РД-09-189/07.04.2023г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2023/2024 година

Величкова, Бистра
14.09.2023г. 07.04.2023г. за сведение:

Заповед №РД-06-237/28.03.2023 г. на Началника на Регионално управление на образованието - Враца за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023 – 2024 година в област Враца

инж. Янчева - Ценкова, Гергана
31.08.2023г. 15.03.2023г. за изпълнение:

Предстоящо актуализиране на сайт, представящ информация за Държавен план-прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Янчева - Ценкова, Гергана
21.02.2023г. 15.02.2023г. за изпълнение:

Информационна среща за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
08.09.2023г. 07.12.2022г. за сведение:

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват ДПП в VIII клас, за учебната 2023/2024 година, брой ученици в VІІ клас за учебната 2022/2023 година и възможен брой паралелки в област Враца

Стоянов, Сашо
08.09.2023г. 06.12.2022г. за сведение:

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в xi клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища  

Тотова, Татяна
11.09.2023г. 30.11.2022г. за сведение:

Списък на STEM профили и професии за реализиране на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в област Враца

Стоянов, Сашо
11.09.2023г. 31.08.2022г. за сведение:

Заповед №РД09–4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2023/2024 година

Стоянов, Сашо
16.07.2022г. 11.07.2022г. за изпълнение:

На вниманието на учениците от седми клас, завършили основно образование през учебната 2021/2022 година - резултати от първо класиране за прием в 8. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
28.07.2022г. 04.07.2022г. за сведение:

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ВРАЦА

Тотова, Татяна
07.07.2022г. 04.07.2022г. спешно:

Ръководство за онлайн кандидатстване на седмокласниците за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
15.07.2022г. 01.07.2022г. за сведение:

На вниманието на седмокласниците, завършили основно образование - информация за подаване на документи за записване в 8. клас за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
31.08.2022г. 29.04.2022г.

Видео за план-приема за учебната 2022/2023 година в Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
21.05.2022г. 18.04.2022г. за изпълнение:

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО във връзка с продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.08.2022г. 13.04.2022г. за сведение:

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас за учeбната 2022/ 2023 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професинална подготовка в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

Тотова, Татяна
31.08.2022г. 11.04.2022г. за сведение:

Държавен план-прием за училищата по изкуствата и училищата по култура, за учебната 2022/2023 година - Приложение към Заповед №РД09-194/17.03.2022 г. 

Тотова, Татяна
31.05.2022г. 30.03.2022г. за сведение:

Календар на дейностите на Кампания ДПП 2022/2023 учебна година - дейности на регионално и общинско ниво

Тотова, Татяна
29.04.2022г. 16.03.2022г. за изпълнение:

Анкета за ученици в 7. клас относно готовността им да направят информиран и осъзнат избор на профил/професия при кандидатстването в 8. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
10.09.2022г. 09.03.2022г. за сведение:

График на дейностите по прием на ученици в 8. клас за учебаната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
31.08.2022г. 23.02.2022г. за сведение:

Фейсбук група за Държавен план-прием в образователни институции в област Враца за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
14.09.2022г. 25.11.2021г. за сведение:

Пътна карта на дейностите за планиране и утвърждаване на ДПП и на ДДПП на регионално ниво – област Враца за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
02.09.2022г. 12.11.2021г. за сведение:

Списък на STEM професиите и профилите в област Враца за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
02.09.2022г. 12.11.2021г. за сведение:

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
14.09.2022г. 31.08.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година 

инж. Костова, Елена
23.07.2021г. 13.07.2021г. за сведение:

Предстоящи дейности и срокове за записване в 8. клас и за участие във второ класиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
16.07.2021г. 13.07.2021г. за сведение:

Обявено е първо класиране на ученици в VIII клас в учиилщата с държавен план - прием за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
14.09.2021г. 02.07.2021г. за сведение:

Списък на паралелките в област Враца, в които ще се осъществява държаван план-прием за учебната 2021/2022 г

Стоянов, Сашо
09.07.2021г. 02.07.2021г. за сведение:

Информация от РУО - Враца за участие в първо класиране за приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
09.07.2021г. 02.07.2021г. за изпълнение:

Инструкция за Online кандидатстване след VII клас за учебната 2021/2022 година

Стоянов, Сашо
14.09.2021г. 21.06.2021г. за сведение:

Списък на паралелките в област Враца , в които ще се осъществява държаван план-прием за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена
07.07.2021г. 18.06.2021г. спешно:

Информация за подаване на заявления за участие в класиране за приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
30.06.2021г. 18.06.2021г. за сведение:

Информационен материал на РУО - Враца за Държавен план-прием (ДПП) за учебната 2021/2022 година - за прием на ученици в VIII клас

инж. Костова, Елена
14.09.2021г. 13.05.2021г. за сведение:

Сайт, представящ Държавния план-прием за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Лидия
14.09.2021г. 16.04.2021г.

Календар на дейностите за учениците от 7. клас при записването за продължаване на обучението през учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
10.09.2021г. 31.03.2021г. за сведение:

Заповед РД-06 -273/31.03.2021 г. на Началника на РУО - Враца за утвърден държавен план-прием в VIII за учебната 2021/2022 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

инж. Костова, Елена
31.08.2021г. 12.03.2021г.

Видео за план-приема за учебната 2021/2022 година в Средно училище "Христо Ботев" гр. Оряхово

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.08.2021г. 15.12.2020г.

Брой ученици  в VІІ клас за учебната 2020/2021 година и възможен брой паралелки за държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в област Враца 

инж. Костова, Елена
13.08.2021г. 11.12.2020г.

STEM профили и професии - след завършване на основнo образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.07.2021г. 02.12.2020г.

Пътна карта на предстоящите дейности  за държавния план - прием /ДПП/  и на допълнителния държавен план-прием /ДДПП/ на регионално ниво за учебната 2021-2022 година

инж. Костова, Елена
30.07.2021г. 27.10.2020г.

Информация за гимназия  RBf, за прием на ученици след завършен 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
10.09.2020г. 31.07.2020г.

Свободни места за четвърти етап на класиране на ученици в неспециализираните училища с държавен план-прием в VIII клас на учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.07.2020г. 29.07.2020г.

Резултати от трето класиране за прием в VIII клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
27.07.2020г. 23.07.2020г.

Свободни места за трети етап на класиране на ученици в неспециализираните училища с държавен планприем в VIII клас за учебната 2020/2021 година в област Враца

Маринска, Ненка
30.07.2020г. 21.07.2020г.

Информация за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
24.07.2020г. 20.07.2020г.

Резултати от второ класиране за прием в VIII клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
16.07.2020г. 11.07.2020г.

Резултати от първо класиране за прием в 8. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.07.2020г. 30.06.2020г. за сведение:

На вниманието на седмокласниците и техните родители. Кратко ръководство за кандидатстване on-line

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 23.06.2020г.

Списък на паралалките от област Враца, в които ще се извършва държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 19.06.2020г.

Брошура за училищата от област Враца, предлагащи дуално обучение (учене чрез практика) за учебната 2020/2021 година

Николова, Лидия
31.07.2020г. 19.06.2020г.

Указание за онлайн кандидатстване след 7. клас

Стоянов, Сашо
31.07.2020г. 19.06.2020г.

За учениците от 7. клас и техните родители - информация за дейностите, процедурите и сроковете за кандидатстване в 8. клас след завършване на основното образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 17.06.2020г.

Информация за държавен план-прием след завършен 7. клас за област Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
04.09.2020г. 12.06.2020г.

Каталог "Образование" - Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
14.09.2020г. 09.06.2020г.

Календар на дейностите за учениците от 7. клас при записването за продължаване на обучението

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 14.05.2020г.

Презентация на Регионално управление на образованието - Враца за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в Община Оряхово

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г.

Презентация от проведена на 29.04.2020 г. тематичнa среща с родителите на учениците от 7. клас на тема „Професионалното образование – крачка към по-доброто бъдеще на нашите деца“ 

Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 29.04.2020г.

За учениците от 7. клас и техните родители - презентация на Регионално управление на образованието - Врацa, за държавния план-прием в 8. клас, за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 28.04.2020г.

Проследяване на процесите по предлагане, съгласуване и утвърждаване на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием - за родители на ученици и ученици от 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2020г. 27.04.2020г.

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2020г. 10.04.2020г.

STEM професии, които учениците от 7. клас могат да изучават след завършване на основнo образование

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена