сряда 04, октомври 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Български език и литература
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
29.11.2023г. 08.11.2022г.

Лично местоимение - упражнение за 5. клас

Николова, Лидия
31.05.2024г. 18.05.2022г.

"Малкият принц", Екзюпери - 6. клас

Николова, Лидия
31.12.2023г. 15.02.2022г.

Опълченците на Шипка - образователен ресурс

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 14.02.2022г.

Интерактивна игра за съставно сказуемо, 7. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 14.02.2022г.

Съставно сказуемо - видео, 7. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 10.02.2022г.

Бъдеще време в миналото - образователно видео, 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Характеристика на литературен герой, 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Минало свършено деятелно причастие - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 08.02.2022г.

"Радини вълнения", "Под игото" - Иван Вазов, 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 07.02.2022г.

Видео за притежателните местоимения - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 10.01.2022г.

Причастие. Видове

Николова, Лидия
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 16.12.2021г.

Сложни глаголни времена

Николова, Лидия
31.12.2023г. 15.12.2021г.

Сбит преразказ на "Радини вълнения", Иван Вазов - 6. клас

Николова, Лидия
31.12.2023г. 13.12.2021г.

Променливо Я - игра

Николова, Лидия
31.12.2023г. 13.12.2021г.

Променливо Я

Николова, Лидия
31.12.2023г. 08.12.2021г.

"Радини вълнения", Иван Вазов - упражнение

Николова, Лидия
31.12.2023г. 06.12.2021г.

Звукови промени в думата

Николова, Лидия
31.12.2023г. 06.12.2021г.

Звукови промени в думата. Игра.

Николова, Лидия
31.12.2023г. 03.12.2021г.

Материали за отрицателно и обобщително местоимение (от https://obrazovanieto.info/)

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 03.12.2021г.

Видове местоимения

Николова, Лидия
31.12.2023г. 02.12.2021г.

Местоимения

Николова, Лидия
31.12.2023г. 02.12.2021г.

Местоимения - игра за затвърждаване на знания

Николова, Лидия
31.12.2023г. 02.12.2021г.

"Златното момиче", българска народна приказка

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 01.12.2021г.

Видео от Academico за обобщително местоимение - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 01.12.2021г.

Видеа от Academico за речниково и граматично значение на думата

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 30.11.2021г.

Думата в речниковия състав на езика - 7. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Игра за синоними и антоними - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Видове думи според речниковото им значение и звуков състав, игра - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Отрицателно местоимение - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 22.11.2021г.

Сродни думи - 3. клас

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 22.11.2021г.

Звук и буква Й - 1. клас

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 18.11.2021г.

Кой говори? - припомнянка по четене, 2. клас

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 15.11.2021г.

Легенда за Крали Марко

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 15.11.2021г.

Бесеница, 2. клас - игра

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 12.11.2021г.

Пряко и преносно значение на думите

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 09.11.2021г.

Упражнение за откриване на праповисни грешки - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Образователен сайт с материали по учебни предмети

Цветанова, Деница
31.12.2023г. 28.10.2021г.

Народните будители: упражнение за мъници

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 30.08.2021г.

Образователна платформа за социални умения https://puk.bg/bg 

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 14.06.2021г.

Сайт за проверка на пренасянето на дума:

https://slovored.com/hyphenation/ 

Цветкова, Росица
31.12.2023г. 02.06.2021г.

Сайт, посветен на Ботев:

https://www.hristobotev.com/ 

Николова, Лидия
31.12.2023г. 09.05.2021г.

Игра за българската азбука - 1. клас

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 07.04.2021г.

Четене с разбиране - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 07.04.2021г.

Четене с разбиране - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 03.04.2021г.

"Лакомото мече", Е. Станев - 4. клас

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 31.03.2021г.

Упражнения, части на речта, 5. клас /от електронната библиотека на МОН/

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 30.03.2021г.

Употреба и правопис на глаголите - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 29.03.2021г.

Време на глагола - 4. клас

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 26.03.2021г.

Работен лист по темата "БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ", 6 клас /от електронната библиотека на МОН/

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 26.03.2021г.

Работен лист с упражнения на тема ЧАСТИ НА РЕЧТА, 6 клас /от електронната библиотека на МОН/

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 25.03.2021г.

Звук и буква Чч - 1. клас

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 24.03.2021г.

Българска ръкописна азбука - 1. клас

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 23.03.2021г.

Лице и число на глагола - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 22.03.2021г.

Правопис на глагола - 2. клас

Цветкова, Росица
31.12.2023г. 19.03.2021г.

Упражнения за 5. клас на тема Наречие, предлог

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 19.03.2021г.

Упражнения на тема Съюз, 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 13.03.2021г.

"Приказки за слушане" от Светлана Смолева

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 11.03.2021г.

Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" /Презентация от националната електронна библиотека на МОН/

Николова, Лидия
31.12.2023г. 11.03.2021г.

Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" /Презентация от националната електронна библиотека на МОН/

Николова, Лидия
31.12.2023г. 12.02.2021г.

Обучителни видеа за възвратно притежателно местоимение - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 12.02.2021г.

Бъдеще време в миналото - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 10.02.2021г.

Притежателно местоимение - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 10.02.2021г.

Глаголни времена - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 09.02.2021г.

"Принцът и просякът", Марк Твен - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 05.02.2021г.

Бъдеще време в миналото - 6 клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 05.02.2021г.

Минало предварително време - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 04.02.2021г.

"Под игото", Иван Вазов, част 1, глава 17 "Представлението" - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 04.02.2021г.

Видео на Academico за минало предварително време - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 03.02.2021г.

Възвратно лично местоимение - 5. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 29.01.2021г.

Минало неопределено време - 6. клас

Цветанова, Натиса
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 11.01.2021г.

Ресурси на Института за български език

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Моята родина" - съчинение на ученик от 3. клас

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Обичам те, Родино!" - съчинение на ученичка, 5. клас

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Обичам те, Родино!" - съчинение на ученик от 5. клас 

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 31.01.2020г.

"Обичам те, Родино!" - съчинение на ученичка от 5. клас

Тотова, Татяна