сряда 19, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Междуинституционална квалификация "Екипна работа за подкрепа на личностното развитие"  


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 12.12.2016 г.

Място на провеждане: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци

Обучители: Лидия Илиевска, логопед и Виктория Костадинова, психолог

Брой участвали педагогически специалисти: 4

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап