събота 20, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Адаптиране на учебното съдържание като част от общата и допълнителната подкрепа в училището"


Информация за квалификацията:

Педагогически форум

Дата на провеждане: 21.12.2019 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Маргарита Пивоварчик, старши учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Пивоварчик, Маргарита
Старши учител - начален етап