петък 19, юли 2024г.
Отличия и награди
Дата на публикуване:25.05.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Почетни отличия от Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието - Враца - на г-жа Лидия Николова, директор на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и г-н Сашо Стоянов, учител по математика


Съдържание на съобщението:

 

 

https://www.canva.com/design/DAFAJPxlcKs/view?utm_content=DAFAJPxlcKs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика