четвъртък 07, декември 2023г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
21.12.2023г. 01.12.2023г. за сведение:

Обедно меню за м. декември 2023 г.

Тодорова, Теодора
30.06.2024г. 28.11.2023г. за сведение:

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Асенова, Ивалина
28.06.2024г. 17.11.2023г. за сведение:

На вниманието на родителите нв учениците от 2. до 7. клас - информация за Национална кампания за профилактика и рехабилитация на гръбначните изкривявания сред учащите се в Република България

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.12.2023г. 15.11.2023г. за сведение:

Превенция за разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Александров, Радослав
31.12.2025г. 26.10.2023г. за сведение:

Информация за плтаформа Сам постигам - sampostigam.org 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.12.2025г. 06.10.2023г. за сведение:

Специализиран сайт за имунизациите в България

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.01.2024г. 29.09.2023г. за сведение:

За родителите на учениците от 5., 6. и 7. клас - График за провеждане на контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2023/2024 година

инж. Янчева - Ценкова, Гергана
28.06.2024г. 21.09.2023г. за сведение:

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици през учебната 2023/2024 година

Богданова, Анелия
29.05.2024г. 08.09.2023г. за сведение:

На вниманието на всички родители - предложения на образователни инициативи от Общински културен институт Научно-образователен детски център "Музейко"

Богданова, Анелия
28.06.2024г. 30.08.2023г. за сведение:

Заповед №РД09–2047/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година

Райнли, Силвия
21.06.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2023/2024 година ще са в 4. и в 7. клас

покажи съдържаниепокажи съдържание
Райнли, Силвия
13.09.2024г. 29.08.2023г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2023/2024 година ще бъдат в 7. клас - Заповед №РД09–2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката относно График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по ДПП и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас по ДДПП за учебната 2024/2025 година

Райнли, Силвия
31.12.2025г. 04.01.2023г. за сведение:

Разяснителна кампания за опазване на личните данни на учениците

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.12.2024г. 21.09.2022г. за изпълнение:

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.12.2023г. 23.12.2021г. за сведение:

Национална кампания на "Лев Инс" - "Пази детето в интернет"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.12.2023г. 17.12.2021г. за сведение:

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия