неделя 27, ноември 2022г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
02.12.2022г. 23.11.2022г. за изпълнение:

Отсъствия на учениците за месец ноември 2022 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
30.11.2022г. 19.10.2022г. за сведение:

Достъп до НЕИСПУО с @edu потребителските имена на учениците

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 21.09.2022г. за изпълнение:

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.06.2023г. 19.09.2022г. за сведение:

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици през учебната 2022/2023 година

Богданова, Анелия
30.06.2023г. 07.06.2022г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-190/06.06.2022 г. на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, относно забрана за къпане в р. Дунав

Декова, Величка
30.11.2022г. 20.05.2022г. за сведение:

Информация за възможност за посещение на игралния филм "Ботев"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
31.12.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.12.2022г. 18.04.2022г. за сведение:

Писмо на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, относно социалната кампания на Лев Инс "Пази детето в интернет"

Декова, Величка
31.12.2022г. 11.01.2022г. за сведение:

Заповед №РД-01-13/11.01.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно намаляването на сроковете на карантина, определени в Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. на МЗ, при диагностициране на COVID-19 и за лица, контактни на диагностицирани, както и за отмяна на условието за задължителна 14-дневна изолация след изписване от лечебно заведение

Тодорова, Теодора
31.12.2023г. 23.12.2021г. за сведение:

Национална кампания на "Лев Инс" - "Пази детето в интернет"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.12.2023г. 17.12.2021г. за сведение:

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
30.11.2023г. 23.11.2021г. за сведение:

Боткрепа във Viber помага в превенцията срещу насилието в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена