вторник 28, юни 2022г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.06.2022г. 24.06.2022г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 7. клас - отсъствия за месец юни 2022 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
14.09.2022г. 20.06.2022г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на настоящите петокласници и шестокласници - необходимост от подкрепа и контрол при подготовката на учениците за учебните часове по литература пре зучебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
30.07.2022г. 17.06.2022г. за сведение:

Покана от НЧ "Развитие - 1903" с. Остров и Кметство с. Остров за "Фестивал на рибата и рибаря в с. Остров - година на щуката 2022"

Асенова, Ивалина
30.06.2023г. 07.06.2022г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-190/06.06.2022 г. на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, относно забрана за къпане в р. Дунав

Декова, Величка
14.09.2022г. 31.05.2022г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2022/2023 година ще бъдат в 3. клас - списък на книги за лятно четене

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
09.09.2022г. 31.05.2022г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на бъдещите второкласници - списък за лятно четене

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
14.09.2022г. 31.05.2022г. за изпълнение:

За родителите на учениците от 3. клас -  списък на книгите за лятно четене

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
05.07.2022г. 27.05.2022г. за сведение:

Покана от НЧ "Развитие - 1903" и Кметство с. Остров за традиционния празник на народната носия "Атанасовден"

Асенова, Ивалина
30.11.2022г. 20.05.2022г. за сведение:

Информация за възможност за посещение на игралния филм "Ботев"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
31.12.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.08.2022г. 17.05.2022г. за сведение:

Информация за летни занимания - лято 2022 г.

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 18.04.2022г. за сведение:

Писмо на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, относно социалната кампания на Лев Инс "Пази детето в интернет"

Декова, Величка
31.12.2022г. 11.01.2022г. за сведение:

Заповед №РД-01-13/11.01.2022 г. на Министъра на здравеопазването относно намаляването на сроковете на карантина, определени в Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. на МЗ, при диагностициране на COVID-19 и за лица, контактни на диагностицирани, както и за отмяна на условието за задължителна 14-дневна изолация след изписване от лечебно заведение

Тодорова, Теодора
30.06.2022г. 05.01.2022г. за сведение:

 Ваксинации срещу COVID-19 при деца на възраст от 5 до 11 години

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.12.2023г. 23.12.2021г. за сведение:

Национална кампания на "Лев Инс" - "Пази детето в интернет"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.12.2023г. 17.12.2021г. за сведение:

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
30.06.2022г. 01.12.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за утвърждаване на Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

и Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа и  

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.11.2023г. 23.11.2021г. за сведение:

Боткрепа във Viber помага в превенцията срещу насилието в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.10.2022г. 15.10.2021г. за сведение:

Инициатива и фотокнига „Да се запознаем с „различните“ деца на България“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2022г. 13.10.2021г. за сведение:

Списък на антигенните тестове за самотестуване от назофарингеален или орофарингеален секрет на територията на Република България и списък на антигенните тестове от слюнка за професионална употреба и за самотестуване на територията на Република България, които могат да се прилагат в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2022г. 23.09.2021г. за сведение:

График за провеждане на час за консултации от съответния класен ръководител с родителите на учениците от 1. до 7. клас през учебната 2021/2022 година

Пивоварчик, Маргарита
30.06.2022г. 31.08.2021г. за изпълнение:

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.07.2022г. 22.07.2021г. за сведение:

Национална телефонна линия за деца 116 111

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена