сряда 04, октомври 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Илиян Ценов
Длъжност:
Учител по физическо възпитание и спорт
Учебни предмети по които преподава:
Физическо възпитание и спорт - в 1., 3., 4., 5., 6. и 7. клас, спортни дейности - в 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас, технологии и предприемачество - в 5. и 6. клас
Ден и час за консултации: