събота 20, юли 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
инж. Гергана Янчева - Ценкова
Длъжност:
Старши учител по математика
Учебни предмети по които преподава:
Математика - в 5., 6. и 7. клас, компютърно моделиране и информационни технологии - в 5., 6. клас и 7. клас, технологии и предприемачество - в 7. клас
Ден и час за консултации:
Понеделник от 15:10 ч.