сряда 04, октомври 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Силвия Райнли
Длъжност:
Учител по английски език
Учебни предмети по които преподава:
Английски език - във 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас, музика - в 5., 6. и 7. клас
Ден и час за консултации:
Вторник от 13:15 ч. - за II клас, от 14:20 ч. - за III и IV клас, от 15:05 ч. - за V, VI и VII клас