сряда 04, октомври 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Натиса Цветанова
Длъжност:
Старши учител по български език и литература
Учебни предмети по които преподава:
Български език и литература - в 5., 6., 7. клас, човекът и природата в 5. и 6. клас, разширена подготовка (ИУЧ) по български език и литература в 7. клас
Ден и час за консултации:
Вторник от 14:20 ч. - български език и литература, четвъртък от 15:10 ч. - човекът и природата