сряда 19, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Лидия Николова
Длъжност:
Директор - училище
Учебни предмети по които преподава:
Разширена подготовка (ИУЧ) по български език и литература в 5. и 6. клас
Ден и час за консултации: