сряда 04, октомври 2023г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
За да прочетете пълното съдържание, моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Име, фамилия Длъжност
Покажи детайли Юлия МалкетоваСтарши учител - начален етап
Покажи детайли Силвия РайнлиУчител по английски език
Покажи детайли Радослав АлександровСтарши учител в група за целодневна организация на учебния ден
Покажи детайли Ненка МаринскаСтарши учител по история и цивилизации
Покажи детайли Натиса ЦветановаСтарши учител по български език и литература
Покажи детайли Маргарита ФилиповаУчител в група за целодневна организация на учебния ден
Покажи детайли Лидия НиколоваДиректор - училище
Покажи детайли Красимира ДимитроваГлавен учител - начален етап
Покажи детайли Илиян ЦеновУчител по физическо възпитание и спорт
Покажи детайли Деница ЦветановаУчител в група за целодневна организация на учебния ден
Покажи детайлиинж. Гергана Янчева - ЦенковаСтарши учител по математика
Покажи детайли Бистра ВеличковаСтарши учител - начален етап
Покажи детайли Анелия БогдановаУчител - начален етап