петък 19, юли 2024г.
Раздел "Учебни ресурси"
Час на класа
Дата на публикуване:26.10.2023г.
Кратък текст на новината:

Образователен портал „География на България“


Съдържание на новината:

Уважаеми ученици,

Стартира новият образователен портал „География на България“, разработен в Националния геоинформационен център.

Обособените раздели и разработените теми целят да представят природната, демографската и социално-икономическата картина на България в своята комплексност и взаимосвързаност. Обособени са шест раздела със съответните теми:

  • I раздел „Географско положение, граници и големина на България“;
  • II раздел „Природна среда на България“;
  • III раздел „Природногеографски области на България“;
  • IV раздел „Население, селища и държавно устройство на България“;
  • V раздел „Стопанство“;
  • VI раздел „Регионална география и райони за планиране на България“.

Порталът е достъпен на адрес: https://geo10.ngic.bg.


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по обществени науки и гражданско образование