събота 20, юли 2024г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Занимания по интереси
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 06.06.2023г.

"Древност, настояще и бъдеще" - презентация за приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" през учебната 2022/2023 година

Маринска, Ненка
31.12.2025г. 02.06.2023г.

Презентация за отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Мястото ни в природата" (8 ученици от 1. клас с ръководител Б. Величкова, старши учител - начален етап) през учебната 2022/2023 година

Величкова, Бистра
31.12.2026г. 30.06.2022г.

Видео на група "Арт мания"

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 22.06.2022г.

Презентация за отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 07.06.2022г.

"Древност и съвремие" - презентация за приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" през учебната 2021/2022 година

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 02.06.2022г.

Видео на група за занимания по интереси "Арт мания" по стихове на Ботев

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 31.05.2022г.

Презентация за отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигиталчета" (8 ученици от 2. клас с ръководител С. Стоянов, учител по математика) през учебната 2021/2022 година

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 24.05.2022г.

Видео по "Радини вълнения" на група за занимания по интереси "Aртмания"

Цветанова, Натиса
31.12.2024г. 18.04.2022г.

Световен ден на Земята - 22 април

инж. Костова, Елена
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Крепостта Камъка" гр.Оряхово

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Възрожденската къща "Свети Георги" в Оряхово

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 31.05.2021г.

Отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигитален свят" за учебната 2020/2021 година

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 18.05.2021г.

Отчитане на група за ЗИ "Магията на числата", учебна 2020/2021 година

Богданова, Анелия
31.12.2024г. 30.11.2020г.

Електронен урок за MS Paint - 1. клас, група за занимания по интереси "Дигитален свят"

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 22.06.2020г.

"Математиката от Древността до днес" - финален проект на ученици от 7. клас - група за занимания по интереси "Питагор"

Стоянов, Сашо