сряда 04, октомври 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Безопасност на движението по пътищата
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2025г. 25.07.2023г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. април 2023 г., м. май 2023 г. и м. юни 2023 г.

Богданова, Анелия
31.12.2025г. 12.04.2023г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. януари 2023 г., м. февруари 2023 г. и м. март 2023 г.

Величкова, Бистра
31.12.2024г. 22.12.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. октомври 2022 г., м. ноември 2022 г. и м. декември 2022 г.

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 16.11.2022г.

Игра-тест „Без грешки на пътя“ - инициатива за детска пътна безопасност на Национална Полиция-МВР, АБЗ и ГФ

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 05.10.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. юли 2022 г., м. август 2022 г. и м. септември 2022 г.

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 21.09.2022г.

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 11.07.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. април 2022 г., м. май 2022 г. и м. юни 2022 г.

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 29.06.2022г.

Безопасност на движението - 29.06.2022 г. - тематичен видеоклип във връзка с националния ден за безопасност на движението по пътищата

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 21.04.2022г.

Безопасност на движението на пътя 

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 18.04.2022г.

Конфликти на пътя. Алкохол, 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 06.04.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. януари 2022 г., м. февруари 2022 г. и м. март 2022 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 22.12.2021г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. ноември 2021 г. и м. декември 2021 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Карта на пътищата в България - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 03.11.2021г.

Пресичам безопасно с TEDI - ресурси по БДП на TEDI

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 02.11.2021г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. октомври 2021 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 08.10.2021г.

Обща инициатива, насочена към безопасността на децата на пътя под мотото „Заедно за безопасността на децата на пътя“

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 16.09.2021г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. септември 2021 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 01.09.2021г.

Българска браншова асоциация "Пътна безопасност" - Визия "Нула" без смъртни случаи по пътищата на България

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 01.09.2021г.

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата - Наръчник за мерки на национално равнище

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 24.08.2021г.

Бюлетин за безопасност на движението по пътищата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - за месец август 2021 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 22.07.2021г.

Бюлетин за безопасност на движението по пътищата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - за месец юли 2021 г.

Цветкова, Росица
31.12.2023г. 29.06.2021г.

Бюлетин за безопасност на движението по пътищата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - за месец юни 2021 г.,  с акцент на инициативи, които възпитават и формират умения и култура на отговорност в областта на БДП

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 29.06.2021г.

Презентация от проведен Ден за безопасност на движението по пътищата - 29.06.2021 г.

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 21.05.2021г.

Бюлетин за безопасност на движението по пътищата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - за месец май 2021 г.

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 20.05.2021г.

Презентация от включването на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в Глобалната седмица на ООН за пътна безопасност през 2021 г., Streets for Life #Love30

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 19.04.2021г.

Песничка за автобуса, тролейбуса и трамвая

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 15.04.2021г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. април 2021 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 08.03.2021г.

Секторна стратегия на МОН за безопасност на движението по пътищата 2021-2030

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 21.05.2020г.

2011 - 2020 - десетилетие на мерките за пътна безопасност - брошура

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 21.05.2020г.

2011 - 2020 - десетилетие на мерките за пътна безопасност - презентация

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 13.02.2020г.

Безопасност на движението по пътищата (презентацията е предоставена от СУ "Христо Ботев" гр. Оряхово)

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 13.02.2020г.

Презентация от проведена на 14.02.2020 г. обмяна на добри практики по БДП

Тотова, Татяна