сряда 04, октомври 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Проект “Твоят час”
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 07.10.2019г.

Годишен отчет за работата на група за ИД "Архимед" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" през учебната 2017/2018 година

Стоянов, Сашо