сряда 04, октомври 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Изобразително изкуство
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 16.02.2022г.

Кубизъм, абстракизъм, сюреализъм - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Изразни средства в декоративно-приложните изкуства - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Декориране на керамични съдове - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 07.02.2022г.

Изразни средства в живописта - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 01.12.2021г.

Въздушна перспектива - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 01.12.2021г.

Скулптура - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 28.11.2021г.

Видове и жанрове в изящните изкуства. Портрет - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 24.11.2021г.

Перспектива - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 23.11.2021г.

Рисуване на топче, принципа на хвърлената сянка - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 22.11.2021г.

Видео за занаятите

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 21.11.2021г.

Праисторическото изкуство - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 19.11.2021г.

Национална галерия

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 14.11.2021г.

Приложна графика - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 11.11.2021г.

Композиция и изразни средства в дизайна - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 09.11.2021г.

Форми и светлини - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Изящна графика - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Образователен сайт с материали по учебни предмети

Цветанова, Деница
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия