сряда 04, октомври 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
История и цивилизации
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 17.02.2022г.

България в годините на втората световна война (1939 -1945 г.)

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 16.02.2022г.

Независимостта на България - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 14.02.2022г.

България и неспокойният европейски мир (1918-1938 г.)

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 10.02.2022г.

Кръстоносните походи - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 10.02.2022г.

Елинистическата епоха и нейното наследство - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Елинската култура - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2024г. 10.12.2021г.

"Златният век" на старобългарската култура - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 02.12.2021г.

Култура на християнска Европа - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 02.12.2021г.

Европа и българското възраждане - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 01.12.2021г.

Кресненските камбани - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 01.12.2021г.

Първите писмености - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 01.12.2021г.

Сан-стефански мирен договор - 7. клас 

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 30.11.2021г.

История на Северозапада

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 29.11.2021г.

Културата в Древен Египет и Месопотамия - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Избор на I български патриарх - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 24.11.2021г.

Обществото в Западна Европа - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 22.11.2021г.

Големите източни империи - 5. клас, 23.11.2021 г.

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 19.11.2021г.

Стопански промени XVIII-XIX в.

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 11.11.2021г.

Цар Самуил - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 11.11.2021г.

Българското военно чудо: Шипченската епопея - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 11.11.2021г.

Първите държави в Месопотамия - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 08.11.2021г.

Древен Египет - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 08.11.2021г.

Светът на възрожденските българи - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 02.06.2021г.

Сайт, посветен на Ботев:

https://www.hristobotev.com/ 

Николова, Лидия
31.12.2023г. 01.04.2021г.

Кухнята на средновековна Европа

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 09.03.2021г.

Европейски съюз "Единни в многообразието" - плакат

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 07.01.2021г.

България - любов (музикално-поетичен спектакъл)

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.01.2021г.

Разходка из Берковския етнографски музей

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.01.2021г.

Етнографски комплекс - гр. Враца; Пещерен манастир "Свети Иван Пусти"

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 07.01.2021г.

Етнографски комплекс "Софроний Врачански"

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 04.01.2021г.

Религиозните вярвания в древен Египет и Месопотамия

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 15.12.2020г.

10 Факта за Средновековието, 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 28.06.2020г.

Древност и съвремие, 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 25.06.2020г.

Исторически музей - Оряхово

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 25.06.2020г.

Исторически музей - гр. Оряхово, 6. клас

Маринска, Ненка