петък 19, юли 2024г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
История и цивилизации
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2030г. 20.02.2024г.

Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система

Стоянов, Сашо
31.12.2026г. 12.01.2024г.

Исторически карти от фондация Активна историческа карта

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 17.02.2022г.

България в годините на втората световна война (1939 -1945 г.)

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 16.02.2022г.

Независимостта на България - 7. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 14.02.2022г.

България и неспокойният европейски мир (1918-1938 г.)

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 10.02.2022г.

Кръстоносните походи - 6. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 10.02.2022г.

Елинистическата епоха и нейното наследство - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 08.02.2022г.

Елинската култура - 5. клас

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 10.12.2021г.

"Златният век" на старобългарската култура - 6. клас

Маринска, Ненка