сряда 04, октомври 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Човекът и обществото
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 30.08.2021г.

Образователна платформа за социални умения https://puk.bg/bg 

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 02.06.2021г.

Сайт, посветен на Ботев:

https://www.hristobotev.com/ 

Николова, Лидия
31.12.2023г. 30.03.2021г.

Българинът във възрожденския свят

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 24.03.2021г.

Конституцията на Р. България - 4. клас

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 07.01.2021г.

България - любов (музикално-поетичен спектакъл)

Маринска, Ненка