сряда 04, октомври 2023г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Математика
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2024г. 21.10.2022г.

Игра за права призма - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 29.09.2022г.

Колко време ще ти отнеме да "изслушаш" числото пи - видео от Уча.се (6. клас)

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 13.03.2022г.

Презентация за правоъгълник (от сайта BGLog)

Цветанова, Деница
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Какво е процент и как се използва в живота ни - материал от Националната библиотека на МОН - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 09.02.2022г.

Игра - Проценти - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 07.02.2022г.

Декартова координатна система - 6. клас (игра за затвърждаване на знания)

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 28.01.2022г.

Въведение в геометрията - общи задачи - игра (7. клас)

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 28.01.2022г.

Успоредни прави и свойства на успоредните прави - игри за затвърждаване на знания и умения, 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.01.2022г.

Деление на рационални числа - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 18.01.2022г.

Обяснение на разпределителното свойство на умножението относно събирането - материал от Khan Academy

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 16.01.2022г.

Съседни и противоположни ъгли - 7. клас, игра за затвърждаване на знания

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 09.01.2022г.

Умножение на десетични дроби с естествено число, учебно видео от Academico - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 09.01.2022г.

Образователно видео на KhanAcademy за Евклид - "бащата" на геометрията (7. клас)

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 05.01.2022г.

Моделиране с уравнения - интерактивни игри за затвърждаване на знания - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 05.01.2022г.

Сбор и разлика на рационални числа - 6. клас, игра за затвърждаване на знания

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 17.12.2021г.

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Николова, Лидия
31.12.2023г. 16.12.2021г.
Игра за събиране на рационални числа с еднакви знаци - 6. клас
Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 15.12.2021г.

Закръгляване на десетични дроби, игра - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 15.12.2021г.

Игра за сравняване на рационални числа . 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 15.12.2021г.

Противоположни числа - 6. клас, игра

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 09.12.2021г.

Упражнение за рационални числа и модул на рационално число

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 29.11.2021г.

Едно и също нещо от двете страни на уравненията - 7. клас (видео от Кан Академия)

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 27.11.2021г.

Разместително и съдружително свойство на действието умножение (видео от Academico) - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 27.11.2021г.

Разместително и съдружително свойство на събирането (учебно видео от Academico) - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 23.11.2021г.

За пицата, за нотите, за обикновените дроби ... - 5. клас

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 23.11.2021г.

Учебно видео от Academico за деление на обикновени дроби - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 22.11.2021г.

Получаване на сфера - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 22.11.2021г.

Числото 10 - 1. клас

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 17.11.2021г.

Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени и от трицифрени

Цветанова, Деница
31.12.2023г. 15.11.2021г.

Намиране на неизвестен умалител

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 15.11.2021г.

"Събирай бързо" - математическа игра, 2. клас

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 15.11.2021г.

Събиране и изваждане на обикновени дроби - 5. клас, упражнение

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 12.11.2021г.

Събиране и изваждане на обикновени дроби - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 12.11.2021г.

Приложение на формулите за съкратено умножение

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 10.11.2021г.

Получаване на конус - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 08.11.2021г.

Събиране на смесени числа - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 08.11.2021г.

Калкулатор за повърхнина и обем на цилиндър (6. клас)

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 08.11.2021г.

Образуване на прав гръгов цилиндър и прав кръгов конус (6. клас)

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Образователен сайт с материали по учебни предмети

Цветанова, Деница
31.12.2023г. 07.11.2021г.

Таблица за умножение

Богданова, Анелия
31.12.2023г. 02.11.2021г.

Игра "Неизвестно събираемо" - 2. клас

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 25.10.2021г.

YouTube канал на Министерството на образованието и науката:

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A/videos 

Александров, Радослав
31.12.2023г. 30.08.2021г.

Образователна платформа за социални умения https://puk.bg/bg 

инж. Костова, Елена
31.12.2023г. 02.06.2021г.

Презентация от националната библиотека на МОН за правоъгълен паралелепипед - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 07.05.2021г.

Презентация от Националната библиотека на МОН - Основни геометрични фигури

Стефанова, Анна
31.12.2023г. 23.04.2021г.

Лице на повърхнина на правилна пирамида - урок за 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 13.04.2021г.

Игра за мерни единици - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 01.04.2021г.

Построяване на височини в триъгълник - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 29.03.2021г.

Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 28.03.2021г.

Как се използва транспортир

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 25.03.2021г.

Деление с 6 - 2. клас

Цветкова, Росица
31.12.2023г. 24.03.2021г.

Умаляемо, умалител, разлика - 1. клас

Малкетова, Юлия
31.12.2023г. 23.03.2021г.

Половинка, третинка, четвъртинка, десетинка - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 23.03.2021г.

Умножение с двуцифрено число - 4. клас

Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 22.03.2021г.

Деление с едноцифрено число - 3. клас

Пивоварчик, Маргарита
31.12.2023г. 22.03.2021г.

Умножение с 6 - 2. клас

Цветкова, Росица
31.12.2024г. 05.02.2021г.

Превръщане на десетични дроби в обикновени - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 04.02.2021г.

Изваждане на десетични дроби - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 01.02.2021г.

Събиране и изваждане на десетични дроби - 5. клас - Khan Academy

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 26.01.2021г.

Построяване на права, успоредна на дадена права и построяване на права, перпендикулярна на дадена права

Стоянов, Сашо
31.12.2023г. 19.01.2021г.

ПЛАТФОРМА IZZI С БОГАТ НАБОР ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, УПРАЖНЕНИЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

https://bg.izzi.digital/#/  

Богданова, Анелия
31.12.2024г. 19.01.2021г.

Сравняване на десетични дроби и изобразяване върху числова ос - упражнения на платформата Izzi (5. клас)

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 15.01.2021г.

Четене и записване на десетични дроби - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 07.01.2021г.

Калкулатор на степени

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 21.12.2020г.

Допълнителни ресурси за валчести тела - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 18.12.2020г.

Видео за основни геометрични фигури - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 17.12.2020г.

"Северна Америка в рационални числа" - бинарен урок по математика и география и икономика - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 11.12.2020г.

Проект "Забавна геометрия", реализиран от ученици в 6. клас, при провеждане на проектни дейности в ОРЕС

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 09.11.2020г.

Допълнителни разяснения и примери за формули за съкратено умножение - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 22.06.2020г.

"Математиката от Древността до днес" - финален проект на ученици от 7. клас - група за занимания по интереси "Питагор"

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 03.06.2020г.

Елементи на куба - игра за 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 01.06.2020г.

Развивка на куб - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 01.06.2020г.

Подмножество, сечение и обединение на множества - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 27.05.2020г.

Представяне на решенията на линейно неравенство с числови интервали и графично върху числовата ос - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 19.05.2020г.

"Стани богат" - интерактивна игра за обиколка на успоредник - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 18.05.2020г.

Интерактивна игра "Основно свойство на пропорциите" - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 15.05.2020г.

Игра за 6. клас - "Спящата пропорция"

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 13.05.2020г.

Интерактивна игра "Числови неравенства" - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 11.05.2020г.

Височина в триъгълник - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 07.05.2020г.

Геометрична кръстословица - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 06.05.2020г.

Интерактивна игра за видове триъгълници - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 30.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 6. клас - "Рене Декарт" - презентация на ученик

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 14.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 7. клас - проект на ученик за геометрични обекти, съдържaщи еднакви триъгълници - Нубийски пирамиди, пирамида Кукулкан

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 08.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 7. клас - проект на ученик за геометрични обекти, съдържащи еднакви триъгълници

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 08.04.2020г.

Проектна дейност по математика в 7. клас - "Архимед" - презентация на ученик

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 08.04.2020г.

Представяне на данни - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 07.04.2020г.

Степенуване на нулева степен - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 06.04.2020г.

Проста лихва - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 27.03.2020г.

Интерактивна игра за правила при степенуване - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 25.03.2020г.

Трети признак за еднаквост на триъгълници - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 20.03.2020г.

Сбор на ъглите в триъгълик - доказателство, 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 20.03.2020г.

Степенуване - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 27.02.2020г.

"Питагор" - презентация на ученик от 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 20.02.2020г.

Полезният аспект и приложимостта н компетентностите, формирани в обучението по математика в прогимназиален етап

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 24.01.2020г.

Умножение на рационални числа с еднакви и с различни знаци - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 29.12.2019г.

Интернет сайт за математика за ученици от всяка възраст

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 30.10.2019г.

Виртуален училищен кабинет по математика

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 02.10.2019г.

Делител и кратно на естествено число - понятия - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 21.05.2019г.

Успоредник - определения, теореми, свойства - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.04.2019г.

Формули за съкратено умножение - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 15.04.2019г.

Неравенства - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 13.03.2019г.

Степенуване - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 13.03.2019г.

Действия с рационални числа - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 11.03.2019г.

Еднакви триъгълници - определения, теореми, свойства - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 12.02.2019г.

Основни геометрични фигури - определения, аксиоми, теореми - 7 клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Многостени /геометрични тела/ - формули - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Еднакви триъгълници - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Противоположни ъгли - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Съседни ъгли - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Точка, права, отсечка - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Задачи от движение - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Задачи от работа - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Задачи от смеси и сплави - 7. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Геометрични тела - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Централен ъгъл. Сектор - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Многоъгълник - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Лице на кръг - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Кръг. Лице на кръг - 6. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Паралелипипеди - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Четириъгълник - 5 клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Деление на дроби - 5 клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Делител и кратно на естествено число - 5. клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 23.12.2018г.

Делимост на произведение от естествени числа - 5 клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 22.12.2018г.

Обикновени дроби - 5 клас

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 22.12.2018г.

Възникване на дробите - 5 клас

Стоянов, Сашо