вторник 28, юни 2022г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
1 а В паралелката се обучават 14 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приложни изкуства. 8 15.09.2021г.
2 а В паралелката се обучават 8 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приказен свят. 14 15.09.2021г.
3 а В паралелката се обучават 9 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. 13 15.09.2021г.
4 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. 12 15.09.2021г.
5 а В паралелката се обучават 18 ученици. Изучават: избираеми учебни часове - български език и литература, английски език и музика. 8 15.09.2021г.
6 а В паралелката се обучават 17 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и музика. 9 15.09.2021г.
7 а В паралелката се обучават 14 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература, история и цивилизации и музика. 12 09.02.2022г.