неделя 27, ноември 2022г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
1 а В паралелката се обучават 13 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове (допълнителна подготовка) - изобразително изкуство. 9 15.09.2022г.
2 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. 7 15.09.2022г.
3 а В паралелката се обучават 7 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. Във факултативно учебни часове (допълнителна подготовка): приказен свят. 15 23.09.2022г.
4 а В паралелката се обучават 9 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. 13 15.09.2022г.
5 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават: избираеми учебни часове (Разширена подготовка) - български език и литература, английски език и история и цивилизации. 16 15.09.2022г.
6 а В паралелката се обучават 17 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература, английски език и история и цивилизации. 9 23.09.2022г.
7 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и история и цивилизации. 11 15.09.2022г.