четвъртък 30, май 2024г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
1 а В паралелката се обучават 12 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове (допълнителна подготовка) - изобразително изкуство. 10 16.01.2024г.
2 а В паралелката се обучават 11 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. 11 14.09.2023г.
3 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. 7 14.09.2023г.
4 а В паралелката се обучават 8 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература и математика. Във факултативно учебни часове (допълнителна подготовка): приказен свят. 14 14.09.2023г.
5 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават: избираеми учебни часове (Разширена подготовка) - български език и литература и история и цивилизации. 16 14.09.2023г.
6 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература, математика и история и цивилизации. 16 14.09.2023г.
7 а В паралелката се обучават 18 ученици. Изучават в избираеми учебни часове (разширена подготовка): български език и литература, математика и история и цивилизации. 8 14.09.2023г.