сряда 19, юни 2024г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:09.05.2024г.
Кратък текст:

Ден на ученическото самоуправление - 09.05.2024 г.


Съдържание:

На 9 май 2024 г., в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе организиран "Ден на ученическото самоуправление" - като част от Плана за дейността на образователната институция за учебната 2023/2024 година и от Графика за работата на Училищния ученически съвет - съорганизатор на инициативата.

Подборът за ръководната длъжност "Директор" бе извършен чрез документи, съдържащи и мотивирано искане.

Учебният ден започна с новите, млади "колеги за един ден", които вършеха с ентусиазъм работата си през цялото време. Госпожа Николова представи своя заместник пред колегите, като заяви, че за деня той отговорно заема нейното място и е сигурна в правотата на своя избор за длъжността "Директор", което се оправда в края на работното време.

Включилите се ученици бяха:

Мариян Данаилов, ученик от 4. клас - директор и учител по ФВС;

Камелия Кръстева, ученичка от 5. клас - учител - начален етап по български език и литература в 1. клас;

Камелия Мирославова, ученичка от 2. клас - учител - начален етап по български език и литература във 2. клас;

Петър Радославов, ученик от 4. клас - учител - начален етап по човекът и природата в 4. клас;

Анхел Иванов, ученик от 4. клас - учител - начален етап по компютърно моделиране в 4. клас;

Тихомир Асенов, ученик от 4. клас - учител - начален етап по математика в 4. клас;

Никола Валентинов, ученик от 4. клас - учител - начален етап по български език и литература в 4. клас;

Катя Миткова, ученичка от 2. клас-  учител  по спортни дейности във 2. клас;

Лея Цветкова, ученичка от 2. клас - учител - начален етап по математика във 2. клас;

Натали Дамянова, ученичка от 3. клас - учител - начален етап по български език и литература в 3. клас;

Антонио Емилов,  ученик от 3. клас - учител - начален етап по човекът и обществото в 3. клас;

Рехина Борисова и  Рая Илиева - медицински сестри, Цветелин Ивайлов - медицински брат.

Всички ученици проявиха интерес към избраните дейности и изпълниха сериозно поетите задължения. 

Като завършек на "Деня на ученическото самоуправление" бе организирана кратка "оперативка", в която участниците споделиха, че са разбрали колко отговорна е работата на служителите в училището, колко нелека е понякога тя, но все пак - интересна и желана за тях. 

Екипът на училището изказва своите поздравления към младите "колеги за един ден" и им пожелава вдъхновение и ентусиазъм, а защо пък не - един ден и да заемат длъжностите, чиито функции са изпълнявали днес.

Снимки са публикувани в раздел "Галерия" на този сайт, както и на фейсбук страницата на училището.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап