неделя 27, ноември 2022г.
Текущи съобщения раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:22.11.2022г.

Да прочетем заедно - инициатива на училищния ученически съвет

     Прочети
Дата на публикуване:02.11.2022г.

График за дейността на училищния ученически съвет през учебната 2022/2023 година

     Прочети
Дата на публикуване:24.10.2022г.

Сборник "Ученическото самоуправление - лесно и интересно"

     Прочети
Дата на публикуване:28.04.2022г.

Почистване на училищния двор от учениците от Училищния ученически съвет

     Прочети
Дата на публикуване:17.01.2022г.

Ученическото самоуправление - Пътеводител "Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо"

     Прочети
Дата на публикуване:16.12.2021г.

Коледна изненада от Училищния ученически съвет

     Прочети
Дата на публикуване:13.05.2021г.

13.05.2021 г. - ученическо самоуправление в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през учебната 2020/2021 година

     Прочети
Дата на публикуване:22.04.2021г.

22 април 2021 г. - в Деня на Земята

     Прочети
Дата на публикуване:18.12.2020г.

"Нощта преди Коледа" - проектна дейност на учениците от Училищния ученически съвет при Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, реализирана в условията на обучение от разстояние в електронна среда, под ръководството на А. Богданова, учител - начален етап, със съдействието на И. Асенова, образователен медиатор

     Прочети
Дата на публикуване:28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

     Прочети