сряда 19, юни 2024г.
Текущи съобщения от раздел "Отчети"
Относно: Служител: Прикачен файл

Годишен отчет за работата на група за ИД "Архимед" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" през учебната 2017/2018 година

Стоянов, Сашо изтегли

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" - 2016/2017 учебна година - отчет

Кременска, Лиляна изтегли