събота 20, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемно поведение при децата - тревожност, страх, агресивност и др." 


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 02.09.2022 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: "Образователни инициативи "Протекта" ЕООД

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 520 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап