събота 20, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Учебните часове от тематично направление "Изкуства" - ползи, методология за приложение на междупредметни връзки с оглед мотивиране на познавателния интерес на учениците и стимулиране на усвояването на ключови компетентности"


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 22.12.2021 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Татяна Тотова, старши учител по музика

Брой участвали педагогически специалисти: 15

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: uchebnite_chasove_v_tematichno_napravlenie_izkustva___vatreshnoinstitutsionalna_kvalifikatsiya.ppsx изтегли

Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика