събота 20, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Нормативната уредба в системата на училищното образование като гарант за коректно изпълнение на образователни политики и стратегии"


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 30.11.2021 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Лидия Николова, директор

Брой участвали педагогически специалисти: 15

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор