сряда 19, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Лидерство в образователните институции"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 17.09.2021 г.

Място на провеждане: СУ "Козма Тричков" гр. Враца

Обучител: Обучение по НП "Квалификация", РУО - Враца

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор