петък 19, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Организационни модели за образователно взаимодействие в мултикултурна среда"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 14.11.2020 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап