събота 20, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Проектният метод в очубението - модел за ефективно взаимодействие между учител и ученик"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 09.11.2016 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Елена Костова, старши учител по природни науки

Брой участвали педагогически специалисти: 7

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология