сряда 19, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Функции на ЕПЛР"


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 20.06.2020 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Сашо Стоянов, учител по математика

Брой участвали педагогически специалисти: 10

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика