сряда 19, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация "Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 05.06.2020 г.

Място на провеждане: платформа Zoom

Обучител: Карин дом гр. Варна

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап