понеделник 25, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Ефективните комуникации в образователната институция - условие за усъвършенстване на педагогическата институция"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 15.12.2018 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Сашо Стоянов, учител по математика

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика