събота 20, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности"


Информация за квалификацията:

Тренинг, практикум, лектория

Дата на провеждане: 02.07.2018 г. - 04.07.2018 г.

Място на провеждане: гр. Банкя

Обучител: НЦПКПС

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап