сряда 19, юни 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Лидерството в училищна среда"


Информация за квалификацията:

Тренинг - практикум

Дата на провеждане: 25.01.2018 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Сашо Стоянов, учител по математика

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика