понеделник 25, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие на учениците"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 28.10.2017 г.

Място на провеждане: Регионално управление на образованието - Враца

Обучител: Център за опит и идеи "Салве" ЕООД, гр. Пловдив

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 65 лв.


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по история и цивилизации