понеделник 25, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Девиатно поведение на учениците"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар

Дата на провеждане: 29.05.2011 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Виктория Костадинова, психолог

Брой участвали педагогически специалисти: 14

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап