вторник 01, декември 2020г.
Раздел "Извънкласни дейности"
Организатор Извънкласна дейност Вид Име, презиме и фамилия на ръководителя Телефон/e-mail Длъжност: Етапи от степените на образование, за които се предлага дейността Детайли
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Дигитален свят Занимания по интереси през учебната година Сашо Бойков Стоянов [email protected], 0894385024 Учител по математика Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Магията на числата Занимания по интереси през учебната година Анелия Георгиева Богданова [email protected], 0894385060 Учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Краезнание Занимания по интереси през учебната година Ненка Георгиева Маринска 0893924079, [email protected] Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Технотворчество Занимания по интереси през учебната година Татяна Алексеевна Тотова [email protected], 0878514551 Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Млад природолюбител Занимания по интереси през учебната година Елена Петровна Костова [email protected], 0899677335 Старши учител по природни науки Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Историческа памет Извънкласна дейност Ненка Георгиева Маринска 0884365397, [email protected] Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Млад турист Извънкласна дейност Маргарита Димитрова Пивоварчик 0896882959, [email protected] Старши учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Рецептите на баба Извънкласна дейност Татяна Алексеевна Тотова 0878514551, [email protected] Старши учител по музика Прогимназиален етап