събота 20, юли 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 25.10.2023г.
Кратък текст на новината:

Посещение на второкласниците в НЧ "Развитие 1903" на Етно сбирка " Безценно наследство"


Съдържание на новината:

На 24.10.2023 г. учениците от втори клас посетиха Етно сбирка "Безценно наследство", създадена в Народно читалище "Развитие 1903" с. Остров. Посещението бе свързано с темата по учебния предмет родинознание "Селището в миналото и днес". Второкласниците бяха потопени в атмосферата на миналото чрез увлекателния разказ на г-жа Станислава Стефанова. С голям интерес слушаха и разглеждаха представените експонати.

Благодарим на читалищните дейци за отделеното време!


Публикувано от:
Величкова, Бистра
Старши учител - начален етап