събота 20, юли 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.06.2024г.
Кратък текст на новината:

"Живот като в приказка" - абитуриентско представление на четвъртокласниците - 20.06.2024 г.


Съдържание на новината:

Абитуриентското представление на четвъртокласниците: "Живот като в приказка" се състоя на 20.06.2024 г. С него те отбелязаха завършването на началния етап на образованието си. В спектакъла неоценима помощ и участие имаха родителите им: Деница Цветанова, Анелия Ицова, Валентина Георгиева, Рачка Трифонова, директорът - Л. Николова, служител на училището - Даниела Малкетова, образователният медиатор - Ивалина Асенова, бъдещият класен - Илиян Ценов, г-жа С. Стефанова - наш домакин, предоставил ни всички възможности на читалищния салон. На всички тях сърдечно БЛАГОДАРЯ! На учениците - с упоритост и труд да постигат мечтите си!

Снимки са публикувани в раздел "Галерия" на този сайт.


Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап