събота 20, юли 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 16.11.2023г.
Кратък текст на новината:

16 ноември - Отбелязване на деня на толерантността в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров


Съдържание на новината:

На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността, провъзгласен за такъв през 1996 г., с подписана от ООН декларация.

Съгласно плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2023-2024 година, ученици участваха в дейности, чрез които да демонстрират своята търпимост и съпричастност към всеки човек. С организирана изложба на рисунки, учениците от начален етап показаха, че в ежедневието не липсват и добрите думи и дела. 

С тематична презентация, организаторите на мероприятията - г-жа Деница Цветанова, учител в ГЦОУД и г-жа Силвия Райнли, учител по английски език, въвлякоха учениците в дискусия, дала отговори на въпроси като: "Можем ли да сме толерантни и състрадателни?", "Как можем да помогнем?" и др. 

Материали са публикувани в раздел "Добри практики", а снимки - в раздел "Галерия" на този сайт, както и на фейсбук страницата на училището.


Публикувано от:
Цветанова, Деница
Учител в група за целодневна организация на учебния ден