вторник 28, юни 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.06.2022г.
Кратък текст на новината:

Отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"


Съдържание на новината:

На 22 юни 2022 г., своето публично представяне осъществиха учениците от клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит", работили през учебната 2021/2022 година по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден".

С тематична презентация, участващите шестокласници демонстрираха пред учители и ученици наученото, усвоените компетентности и задоволството си от проектните дейности.

Ръководител на групата през учебната 2021/2022 година е инж. Е. Костова, старши учител по природни науки и екология. Включени са 12 ученици от 6. клас.

Според видяното и споделеното, участниците са придобили умения за работа с различен по своето предназначение софтуер, осъществили са дигитални разходки по света, а така също - са затвърдили знанията за междупредметните връзки с математиката.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" се реализира за трета поредна година. През изминалите учебни години от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, в него са участвали ученици и от начален и от прогимназиален етап. Резултатите носят удовлетворение както на участниците, така и на техните ръководители. Осъзната е ползата от повишаване на дигиталните компетентности и са налице и съответните резултати.

Презентацията от мероприятието може да бъде намерена в раздел "Добри практики" на този сайт, както и в раздел "Проекти и национални програми".


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология