вторник 28, юни 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 07.06.2022г.
Кратък текст на новината:

Приключване на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" за учебната 2021/2022 година


Съдържание на новината:

На 7 юни 2022 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, с тематично мероприятие приключи дейността си групата за занимания по интереси "Краезнание". В нея участваха осем ученици от 5. клас, с ръководител Ненка Маринска, учител по история и ицивилизации.

С презентация на тема "Древност и съвремие", участниците в групата показаха своя интерес и желание за изучаване на българската история и историята на родния край. На мероприятието присъстваха г-жа Лидия Николова, директор на училището,  г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор и помощник на учителя и г-жа Натиса Цветанова - старши учител по български език и литература.  

Пред присъстващите бяха представени периоди от развитието на българските земи, на родния край и населеното място от древността до наши дни. Учениците демонстрираха не само знания по предмета история и цивилизации, включително и по Краезнание, но и умения за работа с дигитални технологии. Прочетените стихове за родината  предизвикаха чувството на гордост от това, че сме българи и притежаваме богато културно наследство. 

Г-жа Маринска изказа своето удовлетворение от дейността и представянето на участниците от група "Краезнание" и сподели, че където и да сме, в близки или далечни страни, не трябва да забравяме своята родина, своите корени и родословно дърво.

Поздравления за дейността на групата изказа и г-жа Николова. Тя подчерта, че резултатите от дейността са положителни и пожела по-нататъшни успехи на всеки участник и на ръководителя.

Презентацията "Древност и съвремие" може да бъде намерена в разделите "Учебни ресурси" - секция "Занимания по интереси"  и "Добри практики" на този сайт.


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по история и цивилизации