вторник 01, декември 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 06.10.2020г.
Кратък текст на новината:

Vratza-together - уебсайт с добри практики, свързани с дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца


Съдържание на новината:

Уебсайтът може да разгледате на следния адрес:

https://www.vratza-together.com/ 

 


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика