четвъртък 30, май 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 19.01.2024г.

Дискусия и споделяне на добър опит с родители по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, на тема „По пътя към успеха“

Дата на публикуване: 22.12.2023г.

Групова дискусия с родители по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, на тема „Причини за липсата на мотивация за учене“

Дата на публикуване: 21.12.2023г.

Грамоти от участие в конкурс „Моята вълшебна Коледа“, организиран от Община Мизия, Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия и МКБППМН - Мизия 

Дата на публикуване: 19.12.2023г.

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116-111

Дата на публикуване: 15.12.2023г.

Среща с родители на тема "Взаимодействие между училището и родителите. Форми и методи на работа" по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз