неделя 27, ноември 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 12.05.2021г.

12.05.2021 г. - дискусионен форум "Откъде и докъде"

Дата на публикуване: 06.10.2020г.

Vratza-together - уебсайт с добри практики, свързани с дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца

Дата на публикуване: 12.06.2020г.

Earth Speaker - Да поговорим за планетата Земя

Дата на публикуване: 09.05.2020г.

9 май - Безсмъртният полк

Дата на публикуване: 04.04.2020г.

Възможност за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров